Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

strawberryblonde
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
-Roland Barthes
Reposted fromstudentka934 studentka934 viapikkumyy pikkumyy

June 27 2015

strawberryblonde
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viapikkumyy pikkumyy

June 17 2015

strawberryblonde

June 12 2015

strawberryblonde
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje

June 06 2015

strawberryblonde
7654 777e 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viarudazolza rudazolza
strawberryblonde
6251 df7d

June 01 2015

strawberryblonde
8150 8697
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 24 2015

strawberryblonde
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaczescdowidzenia czescdowidzenia

May 20 2015

strawberryblonde
8455 4873
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapikkumyy pikkumyy

May 11 2015

strawberryblonde
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadgirl badgirl
strawberryblonde
8792 1627
Reposted fromoutline outline viatatuaze tatuaze

April 28 2015

strawberryblonde
9473 218a
Reposted fromimeggyman imeggyman
strawberryblonde
9784 5df8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
strawberryblonde
"Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego".
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparafina parafina
strawberryblonde
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparafina parafina
strawberryblonde
9347 9a53 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
strawberryblonde
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaparafina parafina

April 26 2015

strawberryblonde
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viabadgirl badgirl

April 23 2015

strawberryblonde
6250 a081
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl