Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2015

strawberryblonde
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść.
— Lucjan Nowakowski

March 23 2015

strawberryblonde
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie

March 22 2015

strawberryblonde
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viaiblameyou iblameyou
strawberryblonde
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
4002 d9d9
Reposted fromwestwood westwood viazupson zupson
strawberryblonde
0302 90a2
Reposted fromshar17666 shar17666 viaamandine amandine
strawberryblonde
8407 c64f 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viapouler pouler

March 15 2015

strawberryblonde
Play fullscreen
Ty i ja nie umiemy się rozstać
Zawsze kiedy to robimy, cóż...
Jest to po prostu kolejne kłamstwo
Reposted bylovesweets lovesweets

February 26 2015

strawberryblonde
7825 c1b5
Reposted fromhalpert halpert viapassionative passionative
strawberryblonde
8040 d294
Reposted fromrol rol viapassionative passionative

February 25 2015

strawberryblonde
6716 2aee

February 19 2015

strawberryblonde
Kocham Cię. Przestań istnieć.
— Jakub Żulczyk

December 12 2014

strawberryblonde
1276 ffeb
tea :)
Reposted fromIriss Iriss vialovesweets lovesweets
strawberryblonde
5773 7ab5
Reposted fromniespelnione niespelnione vialovesweets lovesweets

November 19 2014

strawberryblonde
Reposted fromtake-care take-care viafullmoon fullmoon
strawberryblonde
3399 0163
Reposted fromaniczorka aniczorka viamytype mytype
strawberryblonde
5711 e78f
Reposted fromwujo wujo viamytype mytype

November 15 2014

strawberryblonde
strawberryblonde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl